k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


Follow us

NEWSLETTER

Chcete vědět jako první o novinkách a slevách v e-shopu?


Hledat

S Na ovoce za sběrem a pěstováním původních odrůd

Ačkoli nám ovocné stromy i keře v celé své rozmanitosti většinou rostou přímo za humny a jejich krásně zralé a čerstvé plody v neuvěřitelném množství hnijí v opuštěných sadech či kolem starých cest, zvykli jsme si ovoce „sklízet“ v nezralém stavu v regálech stánků či supermarketů. Místo konzumace českého ovoce raději sáhneme po levnější variantě z Polska, a ačkoliv nám příroda nabízí obrovské množství nejrůznějších starých odrůd, na pultech obchodů často nalezneme standartní druhy vhodné k velkopěstitelství. Zvyk je holt železná košile –, ale stále víc lidí naštěstí zjišťuje, jaké poklady naše krajina nabízí a jak snadné je z jejích darů čerpat. Stačí se jen naučit přírodě tuto laskavost oplácet přiměřenou péčí. Právě z toho důvodu vznikla iniciativa Na ovoce – inspirativní a jedinečný projekt na podporu růstu Českých ovocných sadů.

 

Vývoj ovocných sadů u nás

Ovocnářství bylo jako součást zemědělství po staletí jedním z hlavních faktorů utvářející českou krajinu. Do počátku 20. století se jeho pěstování odvíjelo od tradičních postupů a díky tak zvaným měkkým hospodářským strategiím sehrávalo stěžejní roli nejen v krajinné pestrosti, ale taktéž v ekologické stabilitě kultivované krajiny. V důsledku intenzifikace zemědělství se však pestrost remízků, políček a sadů zúžila na velké pěstební plochy a kultura tradičního pěstování se počala postupně vytrácet. V posledních letech se láska k tradici počíná navracet i do ovocných výsadeb. Ačkoli již ovocné sady a aleje nikdy nebudou primárním obecným zdrojem ovoce, sehrávají nezastupitelnou roli nejen v zachování diverzity a hodnot naší krajiny, ale taktéž v našem osobním přístupu k přírodě. „Sad či alej založená s dobrou znalostí místních podmínek, se správně zvolenými odrůdami a s chutí se o sad dlouhodobě a vytrvale starat, může růst a plodit dlouhé desítky let. Může se stát místem setkávání, oživit veřejný prostor a ozdravit krajinu,“ říká Katka Kubánková, spoluzakladatelka projektu Na ovoce.

 

Proč zachovat rozmanitost druhů a odrůd

Nepopiratelnou funkci sady sehrávají také v udržení bohatého genofondu ovocných odrůd, které se díky klasické zemědělské produkci vytrácí z našich stolů i zahrad. Krajové odrůdy se kvůli krátkému vývoji nestačily rozšířit, a často tak zůstaly specifickou plodinou jednotlivých vesnic či krajů. Vyznačují se místní jedinečností a každá odrůda chutná trochu jinak – některé se hodí na konzumaci začerstva, jiné jsou ideální na koláč či do zavařeniny. Kromě jedinečné chuti vynikají svojí sílou, odolností proti škůdcům a výbornou adaptací na místní podmínky, za což může jejich přirozený, nešlechtěný a dlouhodobý vývoj.

 

„V našich sadech máme v současnosti více než 60 odrůd ovocných stromů a návrat starých odrůd ovocných stromů realizujeme prostřednictvím našeho benefičního eshopu, který jsme založili společně s předním pomologem Stanislavem Bočkem,“ zmiňuje Katka. Můžete si tak zakoupit tradiční krajové či místní odrůdy jako kaštánku, krasokvět žlutý, moravskou jaderničku, malináč či krvavku a založit si svůj vlastní malý ovocný sad s plody plnými fascinujících nových chutí. Kromě pestrosti odrůd se Na ovoce soustředí taktéž na méně známé ovocné druhy a na jejich interaktivní celorepublikové mapě ovocných sadů najdete kromě klasických třešní, švestek a jabloní i méně známé tradiční druhy jako moruše, oskeruše, mišpule, mirabelky nebo dřín, o kterých se dozvíte víc v krásně zpracovaném herbáři plodin na webových stránkách Na ovoce. „Je úžasným zážitkem procházet sadem v čase dozrávání a objevovat chutě, které jsme dávno zapomněli nebo jsme ani neznali. Naším cílem je vrátit tyto mizející odrůdy do krajiny a zachovat naše společné ovocné dědictví i pro další generace,“ dodává Katka.

 

Péče o sady

Založení nového sadu či pečování o stávající alej vyžaduje kromě nadšení a odhodlání mnoho specifických odborných znalostí. „Od začátku je potřeba myslet na to, že vysazením ovocného stromu opravdová práce teprve začíná,“ podotýká Katka. Aby sad vzkvétal a plodil, potřebuje dostatečnou péči zahrnující pravidelné sekání trávy, vydatné zalévání nově vysazených stromků či důsledné prořezy. Odměnou jsou však hojné sklizně, které organizace Na ovoce provádí nejraději společně s veřejností na každoročních Ovocných slavnostech, jako jsou veřejná třešňobraní, slavnost v sadu Na Klíčově či oblíbené sousedské ovocné slavnosti.

 

Kromě slavností se můžete zúčastnit jednoho z výletů po pražských zapomenutých sadech nebo vzdělávacího workshopu, který vás provede ročním cyklem ovocných stromů a jejich pěstováním. „Naším cílem není jen vrátit místní ovoce na naše stoly a původní odrůdy ovocných stromů do sadů a zahrádek, ale také posílit vztah lidí ke krajině a pomoci jim převzít zodpovědnost za péči o místa, ve kterých žijí,“ uzavírá s úsměvem na tváři Katka náš rozhovor.

 

X